Карловачки ђаци о значају писане речи
Почетна » језик

ЈЕЗИЧКА НОРМА И СТАНДАРДИЗАЦИЈА – СТАНДАРДНИ ЈЕЗИК

Језик је по својој природи нормативан. Када настане заједница она ствара и свој језик. Он је у почетку, као и заједница, без чврстих правила и неуређен. Кад заједница достигне одређени ниво цивилизацијског развоја, она нормира свој језик. Тако бисмо језичку норму могли да дефинишемо као скуп прописаних и обавезних правила употребе језика. Норма је мерило…

МЕСТО ЈЕЗИКА У ЉУДСКОМ ДРУШТВУ

Језик обележава човека на три плана: општем посебном појединачном. На општем језик човека одређује као људско биће. Језик је човеку урођен – па можемо рећи да је језик и БИОЛОШКА појава.  Људи имају моћ говора. Човек живи у заједници која има нека обележја и по тим обележјима се разликује од других група. У заједницама постоје…