Карловачки ђаци о значају писане речи
Почетна » Архива за септембар 2013

ЈЕЗИЧКА НОРМА И СТАНДАРДИЗАЦИЈА – СТАНДАРДНИ ЈЕЗИК

Језик је по својој природи нормативан. Када настане заједница она ствара и свој језик. Он је у почетку, као и заједница, без чврстих правила и неуређен. Кад заједница достигне одређени ниво цивилизацијског развоја, она нормира свој језик. Тако бисмо језичку норму могли да дефинишемо као скуп прописаних и обавезних правила употребе језика. Норма је мерило…

ЈЕЗИК И КОМУНИКАЦИЈА

Која је најважнија функција језика? Зашто језике не можемо делити на примитивне и развијене? Друштвена комуникација путем језика може се свести на изражавање и саопштавање – језик нам омогућава да изразимо све оно што осећамо. Како комуницирамо са саговорницима који нам нису у непосредној близини? Када говоримо о колективном знању и искуству тада мислимо да…

БИТНА СВОЈСТВА ЈЕЗИКА

На који начин се све људи могу споразумевати? Које средство за комуникацију је насавршеније? Кажемо да нема  језика без људске заједнице. Како бисте протумачили ову тврдњу? Да ли бисмо могли да кажемо и обрнуто – да нема људске заједнице без језика? Шта мислите?   Јединице нижег реда образују јединице вишег реда. Комбиновањем гласова добијамо речи,…

МЕСТО ЈЕЗИКА У ЉУДСКОМ ДРУШТВУ

Језик обележава човека на три плана: општем посебном појединачном. На општем језик човека одређује као људско биће. Језик је човеку урођен – па можемо рећи да је језик и БИОЛОШКА појава.  Људи имају моћ говора. Човек живи у заједници која има нека обележја и по тим обележјима се разликује од других група. У заједницама постоје…