Карловачки ђаци о значају писане речи
Почетна » Архива за јануар 2014

ЈЕДНАЧЕЊЕ СУГЛАСНИКА ПО МЕСТУ ТВОРБЕ

Подсетимо се: Ђ, Ћ, Џ, Ч, Ж, Ш, Љ, Њ су по месту изговора ПРЕДЊОНЕПЧАНИ ГЛАСОВИ. Гласови С, З су по месту изговора ЗУБНИ. Када се у речи нађу С или З испред неког од предњонепчаних гласова (СЧистити, иЗЧенути) долази до отежаног изговарања. Да би се олакшао изговор долази до ЈЕДНАЧЕЊА ПО МЕСТУ ИЗГОВОРА, те…

МОРФОФОНОЛОГИЈА

морфофонологија је део граматике који се бави фонемским саставом морфема и испитује везу између творбе морфема и функционисања истих.  Бави се гласовним алтернацијама (променама). Алтернације које суфонолошки условљене су: једначење сугласника по звучности – сват+ба – свадба једначење сугласника по месту изговора (творбе) – паз(ити) +ња – пажња губљење сугласника – отац -оца дисимилација сугласника Морфолошки…