Карловачки ђаци о значају писане речи
Почетна » Архива за октобар 2013

МЕСТО ЈЕЗИКА У ЉУДСКОМ ДРУШТВУ

Језик обележава човека на три плана: општем посебном појединачном. На општем језик човека одређује као лјудско биће. Језик је човеку урођен – па можемо рећи да је језик и БИОЛОШКА појава.  Људи имају моћ говора. Човек живи у заједници која има нека обележја и по тим обележјима се разликује од других група. У заједницама постоје посебни језици….

БИТНА СВОЈСТВА ЈЕЗИКА

На који начин се све људи могу споразумевати? Које средство за комуникацију је насавршеније? Кажемо да нема  језика без лјудске заједнице. Како бисте протумачили ову тврдњу? Да ли бисмо могли да кажемо и обрнуто – да нема лјудске заједнице без језика? Шта мислите? Јединице нижег реда образују јединице вишег реда. Комбиновањем гласова добијамо речи, а…

ЈЕЗИЧКА НОРМА И СТАНДАРДИЗАЦИЈА – СТАНДАРДНИ ЈЕЗИК

Језик је по својој природи нормативан. Када настане заједница она ствара и свој језик. Он је у почетку, као и заједница, без чврстих правила и неуређен. Кад заједница достигне одређени ниво цивилизацијског развоја, она нормира свој језик. Тако бисмо језичку норму могли да дефинишемо као скуп прописаних и обавезних правила употребе језика. Норма је мерило језичке…