Карловачки ђаци о значају писане речи
Почетна » Архива за март 2014

ПРЕВОЈ САМОГЛАСНИКА

Као што смо већ причали, гласовне промене су се десиле још у давно време развоја нашег језика.  Ова појава се дешавала у корену речи – на тај начин би се створиле сродне речи, различитог значења и састава, али би се могле довести у везу. Данас нам је то значајно – рецимо: како објаснити некоме шта…

АСИМИЛАЦИЈА И САЖИМАЊЕ САМОГЛАСНИКА

Купила сам то њима двојема. Тешко своме без својега, а мени без мојега. Истакнуте речи могу да имају и облик: двома, свог(а), мог(а). И оба облика су правилна. Први су дужи облици, а други краћи (асимиловани) облици. Како долази до асимилације? Прво се губи глас Ј јер је нестабилан и када се нађе између самогласника…

ПРОМЕНА О у Е

Шта мислиш зашто кажемо: ИгорОм, ДејанОм, синОм, кејОм камењЕм, ножЕМ, пољЕМ, знојЕМ? Зашто иза неких речи иде наставак ОМ, а иза неких ЕМ? Рекли смо да су се гласовне промене одиграле давно. Некада су сви предњонепчани гласови били МЕКИ и ако су они били на крају речи онда је наставак био -ЕМ. Данас су само…

ПРОМЕНА Л у О

КупиО сам књигу. И ја сам купиЛа књигу. СелиО сам се прошле године.  И ја сам се селиЛа. Мој дукс је беО. А моја мајица је чиста и беЛа. Како дивно селО. А види тек оно сеЛце. Некада се у српском језику на крају речи и слогова налазио глас Л (купил, селил, бел, сел(це), дел(ба))….