Карловачки ђаци о значају писане речи
Почетна » Реферати » Значење глаголских облика

Nelični glagolski oblici – Aleksandra Prpa

Infinitiv Glagolski oblik čija je osnovna namena imenovanje radnje, stanja ili zbivanja. Predstavlja glagol u onom obliku u kom se navodi u rečniku. Nema kategoriju lica, vremena i načina, niti kategorije gramatičkog roda i broja. Naziva se još i neodređen glagolski oblik. primeri: pričati, pevati, slušati, gledati, spavati… Uglavnom se upotrebljava u funkciji dopune kao:…

Potencijal – Boris Jarić

Ovaj složen ličan glagolski oblik zapravo nije tako.. nesložen kao što se misli. He-he!:-) Građenje, zaista, jeste dosta jednostavno; aorist pomoćnog glagola biti sa izuzetkom trećeg lica množine (mesto biše koristimo bi) i radni gladolski pridev (ili da+infinitiv!) Učili smo kako on u suštini ima modalnu funkciju te se njime izriče: -želja; Rado bih sada…

Vukašin Čolević – Imperativ

U U svojoj osnovnoj sintaksičkoj službi imperativ je oblik za označavanje modusa (načina) zapovesti, želje ili molbe da se izvrši neka radnja, stanje ili zbivanje Za sledeći čas donesite domaće zadatke! To znači da se imperativnim oblicima označava govornikov stav prema nerealizovanoj radnji, radnji koja tek treba da se izvrši, ako se uopšte bude izvršila,…

Perfekat – Jelena Popović

Perfekat je glagolski oblik koji označava radnju, stanje i zbivanje koji su se vršili ili izvršili u prošlosti. To je složen glagolski oblik koji se gradi od kraćeg oblika pomoćnog glagola JESAM i RADNOG GLAGOLSKOG PRIDEVA glagola koji se menja. U obliku perfekta se mogu upotrebljavati glagola oba vida, svršeni i nesvršeni. Perfekat se ponekad…

Imperfekat – Gordana Ćirić

U svojoj osnovnoj službi, vremenskoj, imperfekat označava radnju, stanje ili zbivanje koji su se vršili u određeno vreme u prošlosti: Kad sam prolazio pored njegove kuće on seđaše i čitaše novine. Radnja se vršila paralelno sa drugom radnjom, koja je označena nekim drugim prošlim vremenom (kad sam prolazio…) ili naporedo sa nekom prošlom situacijom koja…