Карловачки ђаци о значају писане речи
Почетна » Граматика из нашег угла

КАД БИ НЕСТАО ГЛАС А

Аутор: Софија Ђурђев ,16 Гласови су најмања јединица у говору код људи и они се бележе словом.  Гласови су као људи. Када су заједно опстаће, али ако их неко напусти никада неће бити исти. А када би нестали, не знам како бисмо ми људи комуницирали, јер без гласова ми не бисмо могли састављати речи, реченице….

ПРЕЗЕНТАЦИЈА – ДИЈАЛЕКТИ СТАНДАРДНОГ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

ПРЕДМЕТИ: српски језик и информатика и рачунарство НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: представлјање (презентација) дијалеката српског језика ПРИПРЕМА: три школска часа (српски језик) и ТРАЈАНјЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ: један школски час УЧЕСНИЦИ: руководиоци и аутори: проф. Дејан Стакић и Мерима Аранитовић коаутор Мирјана Грубишић реализатори и презентери: ученици И3оделјења Циљ часа је био да се једна област из наставног плана…

ПРЕВОЈ САМОГЛАСНИКА

Као што смо већ причали, гласовне промене су се десиле још у давно време развоја нашег језика.  Ова појава се дешавала у корену речи – на тај начин би се створиле сродне речи, различитог значења и састава, али би се могле довести у везу. Данас нам је то значајно – рецимо: како објаснити некоме шта…

АСИМИЛАЦИЈА И САЖИМАЊЕ САМОГЛАСНИКА

Купила сам то њима двојема. Тешко своме без својега, а мени без мојега. Истакнуте речи могу да имају и облик: двома, свог(а), мог(а). И оба облика су правилна. Први су дужи облици, а други краћи (асимиловани) облици. Како долази до асимилације? Прво се губи глас Ј јер је нестабилан и када се нађе између самогласника…

ПРОМЕНА О у Е

Шта мислиш зашто кажемо: ИгорОм, ДејанОм, синОм, кејОм камењЕм, ножЕМ, пољЕМ, знојЕМ? Зашто иза неких речи иде наставак ОМ, а иза неких ЕМ? Рекли смо да су се гласовне промене одиграле давно. Некада су сви предњонепчани гласови били МЕКИ и ако су они били на крају речи онда је наставак био -ЕМ. Данас су само…

ПРОМЕНА Л у О

КупиО сам књигу. И ја сам купиЛа књигу. СелиО сам се прошле године.  И ја сам се селиЛа. Мој дукс је беО. А моја мајица је чиста и беЛа. Како дивно селО. А види тек оно сеЛце. Некада се у српском језику на крају речи и слогова налазио глас Л (купил, селил, бел, сел(це), дел(ба))….

АЛТЕРНАЦИЈЕ И НЕДОУМИЦЕ

Да ли знаш да од свих предњонепчаних гласова само Ј не учествује у једначењу по месту изговора? У речима трбуШЧић, ораШЧић…  није дошло до палатализације мада је Х прешло у Ш. У овом случају се задњонепчано Х нашло испред предњонепчаног Ч и изједначило се по МЕСТУ ИЗГОВОРА. У речима које се творе наставцима -СКИ И…

ГУБЉЕЊЕ СУГЛАСНИКА

Већ смо рекли да се гласовне промене врше да би нам олакшале изговор.  Некада се гласови  нагомилају па  их је тешко изговорити. Тада се један глас губи (у скупу два иста или слична гласа или у суглачкој групи коју је тешко изговорити). Ова гласовна промена назива се ГУБЉЕЊЕ СУГЛАСНИКА. До губљења долази у следећим ситуацијама….

ЈОТОВАЊЕ

Јотовање је гласовна промена у којој ненепчани и задњонепчани гласови или ненепчана сугласничка група спајају са гласом Ј (предњонепчаним сонантом) и сварају предњонепчани глас или сугласничку групу. Навешћемо гласове који се испред гласа Ј јотују. З                                      …

12