Карловачки ђаци о значају писане речи
Почетна » Архива за фебруар 2014

АЛТЕРНАЦИЈЕ И НЕДОУМИЦЕ

Да ли знаш да од свих предњонепчаних гласова само Ј не учествује у једначењу по месту изговора? У речима трбуШЧић, ораШЧић…  није дошло до палатализације мада је Х прешло у Ш. У овом случају се задњонепчано Х нашло испред предњонепчаног Ч и изједначило се по МЕСТУ ИЗГОВОРА. У речима које се творе наставцима -СКИ И…

ГУБЉЕЊЕ СУГЛАСНИКА

Већ смо рекли да се гласовне промене врше да би нам олакшале изговор.  Некада се гласови  нагомилају па  их је тешко изговорити. Тада се један глас губи (у скупу два иста или слична гласа или у суглачкој групи коју је тешко изговорити). Ова гласовна промена назива се ГУБЉЕЊЕ СУГЛАСНИКА. До губљења долази у следећим ситуацијама….

ЈОТОВАЊЕ

Јотовање је гласовна промена у којој ненепчани и задњонепчани гласови или ненепчана сугласничка група спајају са гласом Ј (предњонепчаним сонантом) и сварају предњонепчани глас или сугласничку групу. Навешћемо гласове који се испред гласа Ј јотују. З                                      …