Карловачки ђаци о значају писане речи
Почетна » ЈЕДНАЧЕЊЕ СУГЛАСНИКА ПО МЕСТУ ТВОРБЕ

ЈЕДНАЧЕЊЕ СУГЛАСНИКА ПО МЕСТУ ТВОРБЕ

Подсетимо се:

Ђ, Ћ, Џ, Ч, Ж, Ш, Љ, Њ

су по месту изговора ПРЕДЊОНЕПЧАНИ ГЛАСОВИ.

Гласови С, З су по месту изговора ЗУБНИ.

Када се у речи нађу С или З испред неког од предњонепчаних гласова (СЧистити, иЗЧенути) долази до отежаног изговарања. Да би се олакшао изговор долази до ЈЕДНАЧЕЊА ПО МЕСТУ ИЗГОВОРА, те бисмо ову гласовну алтернацију тако могли и да дефинишемо – једначење по месту изговора се врши када се један поред другог нађу два сугласника различита по месту изговора.

Према томе, када се С, З  нађу испред Ђ, Ћ, Џ, Ч, Ж, Ш, Љ, Њ  прелазе у Ш, Ж. (С:Ш и З:Ж)

Примери:

паЗ(ити)+Ња – паЖЊа

нос(ити)+Ња – НоШЊа

Једначење по месту изговора се ретко јавља као самостална промена. Често јој претходи једначење по звучности или јотовање.

иЗ+Чупати – иС+Чупати – иШЧупати

раЗ+Четвртити – раС+Четвртити – раШЧетвртити

гроЗД + Је – гроЗЂе – гроЖЂе

раЗ+КрсТ+Је – раСКрсЋе – сад се друго С нашло у положају да треба да се уједначи по месту изговора – па имамо раСКрС+Ће – и крајњи резултат је раСКШЋе

Једначење по месту изговора врши се и када се Н нађе испред Б, П и тада прелази у М. (Надзубни Н – прелази у двоуснени М).

Н+ Б,П – Н:М

Примери:

одбраН+Бени – одбраМБени

стаН+Бени – стаНБени

зелеН+Баћ – зелеНБаћ

Одступање од једначење по месту изговора:

До једначења не долази при творби сложеница (када се ова два гласа нађу на споју):

иЗЉубити, раЗЊихати, СЉубити, иЗЊушкати, једаНПут, страНПутица, ваНБрачни, црвеНПерка…

Такође у изведеној речи млаЗЊак не долази до једначења по месту изговора.

До једначења не долази ни при јекавском изговору када уместо Л и Н стоје Љ и Њ: оЗЉеда, СЊежана, иЗЊедрити, Сљепило..

One Comment

Оставите одговор