Карловачки ђаци о значају писане речи
Почетна » dvousneni

ЈЕДНАЧЕЊЕ СУГЛАСНИКА ПО МЕСТУ ТВОРБЕ

Подсетимо се: Ђ, Ћ, Џ, Ч, Ж, Ш, Љ, Њ су по месту изговора ПРЕДЊОНЕПЧАНИ ГЛАСОВИ. Гласови С, З су по месту изговора ЗУБНИ. Када се у речи нађу С или З испред неког од предњонепчаних гласова (СЧистити, иЗЧенути) долази до отежаног изговарања. Да би се олакшао изговор долази до ЈЕДНАЧЕЊА ПО МЕСТУ ИЗГОВОРА, те…