Карловачки ђаци о значају писане речи
Почетна » eksplicitno

ЈЕЗИЧКА НОРМА И СТАНДАРДИЗАЦИЈА – СТАНДАРДНИ ЈЕЗИК

Језик је по својој природи нормативан. Када настане заједница она ствара и свој језик. Он је у почетку, као и заједница, без чврстих правила и неуређен. Кад заједница достигне одређени ниво цивилизацијског развоја, она нормира свој језик. Тако бисмо језичку норму могли да дефинишемо као скуп прописаних и обавезних правила употребе језика. Норма је мерило језичке…