Карловачки ђаци о значају писане речи
Почетна » kako se piše

АЛТЕРНАЦИЈЕ И НЕДОУМИЦЕ

Да ли знаш да од свих предњонепчаних гласова само Ј не учествује у једначењу по месту изговора? У речима трбуШЧић, ораШЧић…  није дошло до палатализације мада је Х прешло у Ш. У овом случају се задњонепчано Х нашло испред предњонепчаног Ч и изједначило се по МЕСТУ ИЗГОВОРА. У речима које се творе наставцима -СКИ И…