Карловачки ђаци о значају писане речи
Почетна » glasovi

МОРФОФОНОЛОГИЈА

морфофонологија је део граматике који се бави фонемским саставом морфема и испитује везу између творбе морфема и функционисања истих.  Бави се гласовним алтернацијама (променама). Алтернације које суфонолошки условљене су: једначење сугласника по звучности – сват+ба – свадба једначење сугласника по месту изговора (творбе) – паз(ити) +ња – пажња губљење сугласника – отац -оца дисимилација сугласника Морфолошки…

ВРСТЕ ГЛАСОВА (ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД)

Табела преузета са сајта: http://www.srpskijezickiatelje.com/gramatika:vrste-glasova тако да је можда најбоље да је тамо и потражите. Обрати пажњу: ми смо на часу посебно говорили о сонантима и консонантима. Овде су сви гласови обједињени.