Карловачки ђаци о значају писане речи

ЈЕЗИК КАО СИСТЕМ ЗНАКОВА

Језик је систем знакова. Језик је хијерархијски устројен – то значи да јединице нижег реда граде јединице вишег реда. То комбиновање није насумично и без реда. Постоје одређена правила – о томе смо говорили када смо причали о језичкој норми и врстама норми. Подсети се! Глас образује морфему, морфеме образују речи, речи образују синтагме и…

МЕСТО ЈЕЗИКА У ЉУДСКОМ ДРУШТВУ

Језик обележава човека на три плана: општем посебном појединачном. На општем језик човека одређује као лјудско биће. Језик је човеку урођен – па можемо рећи да је језик и БИОЛОШКА појава.  Људи имају моћ говора. Човек живи у заједници која има нека обележја и по тим обележјима се разликује од других група. У заједницама постоје посебни језици….

БИТНА СВОЈСТВА ЈЕЗИКА

На који начин се све људи могу споразумевати? Које средство за комуникацију је насавршеније? Кажемо да нема  језика без лјудске заједнице. Како бисте протумачили ову тврдњу? Да ли бисмо могли да кажемо и обрнуто – да нема лјудске заједнице без језика? Шта мислите? Јединице нижег реда образују јединице вишег реда. Комбиновањем гласова добијамо речи, а…