Карловачки ђаци о значају писане речи
Почетна » ЈЕЗИК КАО СИСТЕМ ЗНАКОВА

ЈЕЗИК КАО СИСТЕМ ЗНАКОВА

Језик је систем знакова. Језик је хијерархијски устројен – то значи да јединице нижег реда граде јединице вишег реда. То комбиновање није насумично и без реда. Постоје одређена правила – о томе смо говорили када смо причали о језичкој норми и врстама норми. Подсети се!

Глас образује морфему, морфеме образују речи, речи образују синтагме и реченице, а реченице образују текстове.

Обрати пажњу на јединице које могу припадати различитим нивоима. Рецимо О може бити префикс (О-качити) и тада је јединица нижег реда, али може бити употребљена и у реченици- Причамо О распусту – и у овом примеру је јединица вишег реда тј. реч (у овом случају предлог).

Понови још једно битно својство језика – рекли смо да језик од ограниченог броја јединица образује неограничен број језичких комбинација. Језик је економичан. Наравно, нису све комбинације у језику могуће – постоје комбинације гласова које не могу да се укомбинују. Неке комбинације у српском језику нису могуће. Морфеме не могу мењати своје место у речи. Реченице имају своја правила грађења.

Оставите одговор