Карловачки ђаци о значају писане речи
Почетна » kombinovana

НАУКЕ КОЈЕ СЕ БАВЕ ЈЕЗИКОМ

Језиком се најопштије бави ЛИНГВИСТИКА. Половином 20. века већина наука постаје мултидисциплинарна – тако су настале психолингвистика, социолингвистика, математичка лингвистика, неуролингвистика… Лингвистику ћете опширније изучавати у четвртој години. Фонетика и фонологија се изучавају у првој години гимназије.  Проучавају гласове неког језика са њихове  функционалне стране, тј. њихову  улогу у систему гласова.  Појмови које треба да…