Карловачки ђаци о значају писане речи
Почетна » promena O u E

ПРОМЕНА О у Е

Шта мислиш зашто кажемо: ИгорОм, ДејанОм, синОм, кејОм камењЕм, ножЕМ, пољЕМ, знојЕМ? Зашто иза неких речи иде наставак ОМ, а иза неких ЕМ? Рекли смо да су се гласовне промене одиграле давно. Некада су сви предњонепчани гласови били МЕКИ и ако су они били на крају речи онда је наставак био -ЕМ. Данас су само…