Карловачки ђаци о значају писане речи
Почетна » МЕСТО ЈЕЗИКА У ЉУДСКОМ ДРУШТВУ

МЕСТО ЈЕЗИКА У ЉУДСКОМ ДРУШТВУ

Језик обележава човека на три плана:

  • општем
  • посебном
  • појединачном.

На општем језик човека одређује као људско биће. Језик је човеку урођен – па можемо рећи да је језик и БИОЛОШКА појава.  Људи имају моћ говора.

Човек живи у заједници која има нека обележја и по тим обележјима се разликује од других група. У заједницама постоје посебни језици. Језик је, према томе, ДРУШТВЕНА појава и служи за комуникацију у оквиру једног друштва.

Сваки човек опет има нека специфична обележја у говору, те можемо рећи да је језик и ПСИХОЛОШКА појава. Неко не уме да каже глас Р, неко муца, неко шушка док говори, неко говори као да је стално преплашен, неко је опет увек раздраган док говори…

Језик бисмо могли дефинисати као: систем знакова који човеку омогућава развијен друштвени и духовни живот, а остварује се у комуникацији међу људима.

Покушај да објаниш наведену дефиницију.

Која су три главна вида језика?

Повежи линијама:

СИСТЕМ ЗНАКОВА                           ПСИХОЛОШКА ПОЈАВА

ДРУШТВЕНА ПОЈАВА                      БИОЛОШКА ПОЈАВА

ПСИХИЧКА ПОЈАВА                         СОЦИЈАЛНА ПОЈАВА

Поред комуникативне функције језик има још и:

когнитивну – о свету сазнајемо путем језика.

експресивну – језик омогућава изражавање мисли и осећања о свету који нас окружује.

акумулативну – језик чува традиционалне и културне вредности народа који њиме говори. Помоћу језика се преносе искуства из генерације у генерацију.

друштвену – разменом порука, сазнавањем и изражавањем градимо односе са људима.

 


Оставите одговор