Карловачки ђаци о значају писане речи
Почетна » ЈОТОВАЊЕ

ЈОТОВАЊЕ

Јотовање је гласовна промена у којој ненепчани и задњонепчани гласови или ненепчана сугласничка група спајају са гласом Ј (предњонепчаним сонантом) и сварају предњонепчани глас или сугласничку групу.

Навешћемо гласове који се испред гласа Ј јотују.

З                                                                                                      Ж                гажен – газити

С                                                                                                      Ш                виши  – висок

Д                                                                                                     Ђ                тврђи – тврд

Т                                                                                                     Ћ                 љући – љут

Л                                                              + Ј                                Љ               бељи     бео (бел-)

Н                                                                                                   Њ             играње -игран

Г                                                                                                   Ж               строжи   – строг

Х                                                                                                    Ш                душа – дух(ја)

К                                                                                                    Ч                вичу  – викати

Рекли смо да неки гласови спајањем са Ј дају сугласничке групе. Навешћемо и њих.

Б                                                  БЉ                     грубљи – груб

П             +    Ј                           ПЉ                      скупљи – скуп

М                                                МЉ                    посрамљен – посрам(ити)

В                                                  ВЉ                   накривљен – накрив(ити)

 

Јотовање се врши у следећим ситуацијама:

1. У компаративу придева с наставком – Ј(И)

бесан – беШњи (бесАн-бесЊи)

 

Оставите одговор