Карловачки ђаци о значају писане речи
Почетна » ГУБЉЕЊЕ СУГЛАСНИКА

ГУБЉЕЊЕ СУГЛАСНИКА

Већ смо рекли да се гласовне промене врше да би нам олакшале изговор.  Некада се гласови  нагомилају па  их је тешко изговорити. Тада се један глас губи (у скупу два иста или слична гласа или у суглачкој групи коју је тешко изговорити). Ова гласовна промена назива се ГУБЉЕЊЕ СУГЛАСНИКА.

До губљења долази у следећим ситуацијама.

а) Када се у речи један поред другог нађу дава иста сугласника:

од+делити – оделити

рус+ски – руски

б) Када је сугласничку групу тешко изговорити.

позоришТни – позоришни

Губљење сугласника веома често иде уз неке друге гласовне алтернације.

раЗШтиман – раСШтиман – раШШтиман – раШтиман – једначење по звучности, па по месту творбе, па губљење сугласника

На шта треба да обратиш пажњу?

Када се сугласник С нађе у облицима придева на ски иза африкате или сугласника Ш, С се губи.

младиЋ+Ски – младићки

јунаЧ+Ски – јуначки

НиШ+Ски – ниШки

Када се Д и Т нађу испред африката губе се!

домороДЦи – домороЦи

напиТКи – напиТЦи – напици

оТЧ+е – оЧе

скитаТЋу – скиТаћу

Када су на првом месту З, С, Ж, Ш, у средини Д, Т, а на другом месту Б, К, Л, Љ, М, Н, Њ у сугласничкој групи, Д и Т се губе.

лисТКа – лиска

нараСТЛа – нарасла

радоСТНа – радосна

годиШТЊи – годишњи

 

Оставите одговор