Карловачки ђаци о значају писане речи
Почетна » Aorist – Sofija Balać

Aorist – Sofija Balać

Aorist
Aorist je prost i ličan glagolski oblik koji, osim u srpskom, postoji i u bugarskom, lužičkosrpskom i starogrčkom jeziku. On označava radnju koja se desila u prošlosti i to onu koja se desila pre neke druge radnje u prošlosti (Ona je potrčala na autobus, a oni potrčaše za njom.) i onu koja se desila neposredno pre trenutka govora (Iju, slomih tanjir!).
Aorist se uglavnom gradi od glagola nesvršenog vida tako što se na infinitivnu (aoristnu) osnovu dodaju odgovarajući nastavci za lica u jednini i množini.
Infinitivna (aoristna) osnova se dobija na dva načina. Kod glagola koji se završavaju na –ti (umeti, želeti, hodati…), odbije se isti nastavak, a glagoli koji se završavaju na –sti (pasti, sesti…) i –ći (ići, reći…) se prebace u prvo lice množine aorista i zatim im se odbije nastavak –oh.
Napomena
Kod nekih glagola (hteti, smeti) infinitivna osnova se dobija preko prvog lica množine aorista iako se završavaju na –ti.
Primeri
želeh želesmo
žele želeste
žele želeše

padoh padosmo
pade padoste
pade padoše

htedoh htedosmo
htede htedoste
htede htedoše

Još jedna napomena (:
Kod nekih glagola, treće lice jednine prezenta i treće lice jednine aorista se pišu isto. Da bismo utvrdili o kojem je vremenu reč moramo izgovoriti reči date u ovim oblicima jer se oni razlikuju po akcentu.
Pita nije lepa kada se ohladi. vs. Dođite deco, ohladi se pita!
Upotreba aorista u svakodnevnom govoru
Aorist se u suštini zbog svog arhaičnog prizvuka često zameni perfektom u svakodnenom govoru, međutim, naišla sam na podatak da je sve češće upotrebljavan u SMS porukama zbog svog oblika koji je kraći od perfekta (ruku na srce, živimo u odista brzom svetu punom tač-skrin telefona po kojima je pakao kucati, i ovo je, ako mene pitate, potpuno opravdano. živeo aorist!).

One Comment

Оставите одговор