Карловачки ђаци о значају писане речи
Почетна » НЕПОСТОЈАНО А

НЕПОСТОЈАНО А

Погледајмо следећи пример:

Н. момАк                       момци

Г. момка                         момАка

Д. момку                        момцима

А. момка                       момке

В. момче                       момци

И. момком                   момцима

Л. момку                       момцима

Погледај промену именице момак. Порд палатализације и сибиларизације које смо до сада обрадили, примећујемо још једну гласовну промену – у одређеним облицима ове речи А се јавља и губи.  Погледајмо сада следеће примере:

КРУПАН (номинатив јд. м. рода) – КРУПНА (женски род)

СНАЖАН (номинатив јд. м. рода) – СНАЖНОГ (генитив јд. м. рода)

И овде се глас А у неким облицима јавља у некима губи.

Некада је непостојано А било полугласник.

СЛАДАК – СЛАТКА

ЈЕСАМ-ЈЕСМО

Можемо онда рећи, на основу наведеног, да СЕ ГЛАС А НЕКАД ПОЈАВЉУЈЕ, А НЕКАД ИЗОСТАЈЕ У РАЗЛИЧИТИМ ОБЛИЦИМА РЕЧИ И ТА ГЛАСОВНА ПРОМЕНА НАЗИВА СЕ НЕПОСТОЈАНО А.

Обрати пажњу!

Када мењаш реч по падежима непостојано А се јавља у номинативу једнине, генитиву једнине, номинативу множине или генитиву множине). момАк-момАка, творАц- творАца, копље-копАља.

У граматичком броју нисАм-нисмо, јесам-јесмо, пекАо-пекла.

У граматичком роду витАк-витка, сладАк-слатка.

У придевском виду добАр-добри.

 

А које се јавља на крају речи се не рачуна као непостојано А, осим када је у питању предлог.

С- СА (С ОЦЕМ, СА СУНЦА)

К -КА (К МЕНИ, КА ГРАДУ)

ПРЕД – ПРЕДА (ПРЕД СЕБЕ – ПРЕДА СЕ)

НАД – НАДА (НАД НАМА – НАДА МНОМ)

ПОД – ПОДА (ПОД СЕБЕ – ПОДА СЕ)

НИЗ – НИЗА (НИЗ СТАЗУ – НИЗА ЗИД)

КРОЗ – КРОЗА (КРОЗ ПРОЗОР – КРОЗА ЗИД)

УЗ – УЗА (ПЕЊЕ СЕ УЗ КАНАП – ПЕЊЕ СЕ УЗА ЗИД)

Треба да знаш и ово!

Непостојано А се појављује у генитиву множине именица сва три рода: битка-битАка, објект-објекАта, седло-седАла.

 

 

 

Оставите одговор