Карловачки ђаци о значају писане речи
Почетна » ПРОМЕНА Л у О

ПРОМЕНА Л у О

КупиО сам књигу. И ја сам купиЛа књигу.

СелиО сам се прошле године.  И ја сам се селиЛа.

Мој дукс је беО. А моја мајица је чиста и беЛа.

Како дивно селО. А види тек оно сеЛце.

Некада се у српском језику на крају речи и слогова налазио глас Л (купил, селил, бел, сел(це), дел(ба)). Можемо, значи да кажемо да – када се на крају речи или на крају слога нађе сугласник Л он прелази у О. Та се гласовна промена зове промена Л у О.

ДЕО – ДЕО  – ДЕЛА, ДЕЛУ, ДЕЛОВИ, ДЕЛОВИМА…

СОЛ – СОО – СО

ДЕЛИЛАЦ- ДЕЛИЛАЦА – ДЕЛИОЦИМА

Обрати пажњу!

Прелазак Л у О се јавља:

У облику једнине мушког рода радног глаголског придева  – слушаО- слушаЛа.

У облицима именица које се творе суфиксом – АЦ – мислиЛАЦ – мислиОЦа, таЛАЦ – таОЦа.

У именицама изведеним од радног глаголског придева наставком -НИЦА купаЛНИЦА – купаОНИЦа, читаЛНИЦА – читаОНИЦА.

У глаголским изведеницама са суфиксом -БА. (деЛБА – деОБа, сеЛБА – сеОБа…)

Код већине придева у номинативу једнине мушког рода неодређеног вида (беЛ – беЛ, дебеЛ-дебеО…)

Ова промена се вршила једно кратко време у историји језика – због тога многе речи у којима се и данас Л налази на крају речи или слога остају у том облику – знаЛца, стаЛни, ждраЛ, ваЛ…)

Дублетне форме су: топао- топал, анђеоски, анђелски, крилце-криоце, грлце-гроце, врелце-вреоце, селце-сеоце

Изузеци!

До промене неће доћи када би се преласком Л у О изгубио смисао речи:

боЛ-ница

моЛ-ба

жаЛ-ба

Оставите одговор