Карловачки ђаци о значају писане речи
Почетна » БИТНА СВОЈСТВА ЈЕЗИКА

БИТНА СВОЈСТВА ЈЕЗИКА

На који начин се све људи могу споразумевати?

Које средство за комуникацију је насавршеније?

Кажемо да нема  језика без људске заједнице. Како бисте протумачили ову тврдњу?

Да ли бисмо могли да кажемо и обрнуто – да нема људске заједнице без језика? Шта мислите?

 

Јединице нижег реда образују јединице вишег реда. Комбиновањем гласова добијамо речи, а комбиновањем речи добијамо бесконачан број реченица. Зато кажемо да је језик  ХИЈЕРАРХИЈСКИ УСТРОЈЕН. Могућност да са 30 гласова стварамо речи и од њих бескрајан низ реченица даје још једно битно својство језика а то је ЕКОНОМИЧНОСТ.

Како бисмо поређали  језичке јединице према хијерархији?

Колико гласова у нашем језику формира речи?

Да ли можемо рећи да је језик економичан систем? Поткрепите своју тврдњу.

Правила која дозвољавају одређене комбинације, а искључују друге, јесу ГРАМАТИЧКА ПРАВИЛА и зато је ГРАМАТИКА веома важно својство језика.

Језик је изразито ПРОДУКТИВАН. Човек, као стваралачко  и мисаоно биће може непрестано стварати нове изразе.

Још једно битно својство језика је ИЗМЕШТАЊЕ у времену и простору.

Како бисте објаснили ово својство језика?

Језик се преноси КУЛТУРНИМ путем, од генерације до генерације, па се временом мења.

Објасните ово својство језика.

Како објашњавате то да се језик временом мења?

Да ли знате како комуницирају животиње?

Чак и када успеју да повежу већи број симбола (шимпанза око 130), животиње не могу да стварају нове исказе.

Које битно својство језика им недостаје?

Животиње систем за комуникацију наслеђују, а људи уче.

 

 

Оставите одговор