Карловачки ђаци о значају писане речи
Почетна » ЈЕЗИК И КОМУНИКАЦИЈА

ЈЕЗИК И КОМУНИКАЦИЈА

Која је најважнија функција језика?

Зашто језике не можемо делити на примитивне и развијене?

Друштвена комуникација путем језика може се свести на изражавање и саопштавање – језик нам омогућава да изразимо све оно што осећамо.

Како комуницирамо са саговорницима који нам нису у непосредној близини?

Када говоримо о колективном знању и искуству тада мислимо да систем за чување, обраду и пренос информација – о речницима, енциклопедијама, електронској меморији…

 

Комуникација може бити вербална и невербална.

Покушај да објасниш разлику између ова два вида комуникације.

Комуникацијски канал:

пошиљалац поруке

– канал кроз који пролази порука

– прималац поруке

Пошиљалац – поред човека може бити и било који медиј који одашиље неку поруку – телевизија, радио, комјутер, интернет, књиге, писма…

Канал – простор између пошиљаоца и примаоца поруке.

Препреке у каналу – препреке у комуникацији – неразумевање, бука, неразговетан говор, различити језици, нечитак рукопис, исцепана страна… Све је то бука у каналу.

 Замисли унутрашњи монолог. Ко је у тој комуникацији пошиљалац, ко прималац, а шта је канал?

Шта све може представљати буку у каналу?

Оставите одговор