Карловачки ђаци о значају писане речи
Почетна » АСИМИЛАЦИЈА И САЖИМАЊЕ САМОГЛАСНИКА

АСИМИЛАЦИЈА И САЖИМАЊЕ САМОГЛАСНИКА

Купила сам то њима двојема.

Тешко своме без својега, а мени без мојега.

Истакнуте речи могу да имају и облик: двома, свог(а), мог(а). И оба облика су правилна. Први су дужи облици, а други краћи (асимиловани) облици. Како долази до асимилације?

Прво се губи глас Ј јер је нестабилан и када се нађе између самогласника О и Е слабије се и чује и губи се.

двоЈема – двОЕма –

Тада О које је много јачи самогласник асимилује (изједначи) Е и долази до двООма. Тада долази до саживања самогласника и добијамо крајњи краћи облик – двома.

Још примера:

Којег – коег – коог – ког

својем – своем – своом – свом

тројема – троема – троома – трома

Обрати пажњу!

САЖИМАЊЕ се јавља и у речима у којима је ова гласовна промена претходница преласку Л у О.

сокол – сокоо – соко – сокоЛа

Оставите одговор