Карловачки ђаци о значају писане речи
Почетна » ПРЕВОЈ САМОГЛАСНИКА

ПРЕВОЈ САМОГЛАСНИКА

Као што смо већ причали, гласовне промене су се десиле још у давно време развоја нашег језика.  Ова појава се дешавала у корену речи – на тај начин би се створиле сродне речи, различитог значења и састава, али би се могле довести у везу. Данас нам је то значајно – рецимо: како објаснити некоме шта је плот? А ви га питате да ли зна шта је плетење. Па кад вам каже да зна ви му објасните да су плотови настајали плетењем прућа – и да је у основи дошло до превоја вокала:

плОт:плЕт

Погледајте у којим се још случајевима дешава ова промена:

О:А – прИнесох – прОнос

А:И – тАћи – тиЦати

И:О – пИјем-пОјити

Ø- Е – брати- бЕрем

Ø- О  – знати- знАм

О-Ø – гОрети – грејати

Е-И-О  – раздЕрати – раздИрати – раздОр

У неким речима се превој обележава помоћу акцента – јер на месту данашњих гласова некада су били гласови слични самогласницима само много краћег изговора. Кад су се ти гласови (полугласови) изгубили разлика се могла обележити само акцентом.

лÈћи – лÉгати

Оставите одговор